عشق به خمینی عشق به همه خوبی هاست

عشق به خمینی عشق به همه خوبی هاست


راه امام راه ما، هدف او هدف ما ، و رهنمود او مشعل فروزنده انقلاب ماست .

و آن عزیزی که گفت : « عشق به خمینی عشق به همه خوبی هاست ،

عشق به خودش هم عشق به همه خوبی هاست!


دعای عریضه به خدمت امام زمان (عج)

  ترجمه متن دعای عریضه به خدمت امام زمان (عج)-مسجد مقدس جمکران

 

DSC02577278479.jpg

 


گزارش تخلف
بعدی